duidelijkheid boven alles

Over geld en praktische zaken

Tarief

Voor een sessie van 60 minuten:

- Particulieren, individuele therapie: 125 euro per uur (vrij van BTW)
- Particulieren, relatietherapie: 125 euro per uur (exclusief BTW)

Een aantal plekken reserveer ik voor studenten. We bepalen het tarief dan in overleg.

Vergoeding

Ik ben geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Psychosociaal Therapeuten (NVPA) en het RBCZ.

Dit betekent dat er een mogelijkheid bestaat voor (gedeeltelijke) vergoeding van de therapie-sessies vanuit de zorgverzekering.

Mits aanvullend verzekerd voor alternatieve zorg of psychosociale therapie.

Neem hiervoor contact op met je zorgverzekeraar.

Via Puur heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars.

Relatietherapie-gesprekken worden helaas niet vergoed door de meeste zorgverzekeraars.

Kennismakingsgesprek

Eerst met elkaar kennismaken is belangrijk.

Tijdens een kennismakingsgesprek nemen we de belangrijkste gegevens en vragen in hoofdlijnen door.

Ook kunnen we dan allebei ervaren of we wederzijds een 'klik' hebben met elkaar. Dat laatste is belangrijk voor het slagen van een traject.

Een kennismakingsgesprek duurt maximaal een half uur, is gratis en vrijblijvend voor jou en mij.

Wanneer je na een kennismakingsgesprek besluit om een PRI-traject bij mij te volgen, en het voelt voor mij ook goed, dan volgt een intakegesprek.

Intakegesprek

Een intakegesprek is de echte aftrap van een begeleidingstraject.

In dit gesprek gaan we dieper in op jouw persoonlijke situatie en welke problemen je ervaart.

Samen maken we je hulpvraag zo concreet mogelijk.

Een intakegesprek van een individueel begeleidingstraject duurt een uur en wordt tegen het afgesproken tarief in rekening gebracht.


Een intake van een relatie begeleidingstraject is tweeledig.

Eerst vind met elke partner afzonderlijk van elkaar een intakegesprek plaats van een uur.

Vervolgens vind een tweede gezamenlijke intakegesprek plaats van twee uur.

Het totaal van vier uur aan intakegesprekken wordt tegen het afgesproken tarief in rekening gebracht.

Frequentie afspraken

Bij een individueel begeleidingstraject spreken we in principe tweewekelijks een uur met elkaar af. Gemiddeld twee uur per maand.


Bij een relatie begeleidingstraject spreken we ook tweewekelijks af, maar de ene keer spreek ik met elke partner afzonderlijk een uur.

De andere keer een gezamenlijk gesprek met z'n drieën van twee uur. Gemiddeld vier uur per maand.

Naar gelang het individuele of relationele begeleidingstraject vordert kunnen de tussenpozen tussen de afspraken gaan variëren.

Dit is voor elk traject anders en gaat in gezamenlijk overleg.


Individuele afspraken vinden plaats in mijn praktijk in Zutphen, Hoorn (NH) of online.

Gezamenlijke gesprekken, met z'n drieën, liefst in de praktijk.

Ethische code

Via Puur is gehouden aan de Ethische Code voor PRI Therapeuten.

Op levering van Via Puur haar diensten zijn Algemene Voorwaarden van toepassing.

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld. In de Privacyverklaring lees je daar meer over.